Maharaja Lawak Minggu | Minggu 11 | Jozan | Part 1 and 2

Persembahan kedua oleh Jozan Maharaja Lawak
pada minggu ke 11.
Zamri rock! :D


No comments:

Post a Comment